Select Page

Vizuelni identitet

Budite prepoznatljivi i ostvarite dobar prvi utisak

Vizuelni identitet je sistem vizuelne prezentacije kompanije kroz koji se postiže prepoznatljivost u tržišnoj komunikaciji i zato ga treba graditi lagano i kontinuirano, sa jasnim ciljem i načinima ostvarivanja tog cilja. Proces kreće sa izradom osnovnih elemenata (vizuelnih konstanti) i dalje se širi na sve oblike tržišne komunikacije.

Vaš vizuelni identitet jeste ono što ostavlja prvi dojam na potencijalne klijente, partnere i investitore. Bez obzira čime se bavite i koliko to dobro radite, bez dobro osmišljenog vizuelnog identiteta teško ćete se izdvojiti od konkurencije.

Logo dizajn
Vizuelni identitet
Novi identitet izrađen sa pažnjom

Osmišljavanju Vašeg vizuelnog identiteta pristupamo kao celini. Pri tome vodimo računa o odabiru prikladnih zaštitnih (karakterističnih) boja, o izradi logotipa i zaštitnog znaka, odabiru i korišćenju prikladnih fontova, osmišljavanju i dizajnu ostalih potrebnih vizuelnih elemenata za Vašu kompaniju ili proizvod.

Ne zaboravimo na izgled službenih dokumenata (izgled memoranduma, potpisa na e-mail porukama, faktura, ponuda, narudžbenica, radnih naloga i sl.) koje dizajniramo uz primenu elemenata vizuelnog identiteta. Takođe izrađujemo dopadljive i funkcionalne web stranice sa ciljem da kod krajnjeg korisnika ostavite pozitivan utisak.

Novi identitet izrađen sa pažnjom

Osmišljavanju Vašeg vizuelnog identiteta pristupamo kao celini. Pri tome vodimo računa o odabiru prikladnih zaštitnih (karakterističnih) boja, o izradi logotipa i zaštitnog znaka, odabiru i korišćenju prikladnih fontova, osmišljavanju i dizajnu ostalih potrebnih vizuelnih elemenata za Vašu kompaniju ili proizvod.

Ne zaboravimo na izgled službenih dokumenata (izgled memoranduma, potpisa na e-mail porukama, faktura, ponuda, narudžbenica, radnih naloga i sl.) koje dizajniramo uz primenu elemenata vizuelnog identiteta. Takođe izrađujemo dopadljive i funkcionalne web stranice sa ciljem da kod krajnjeg korisnika ostavite pozitivan utisak.

Vizuelni identitet
Ne zanemarite ulogu brendinga

Vizuelni identitet osigurava nekoj kompaniji ili organizaciji, njenu prepoznatljivost. Za gotovo sve kompanije, kao i neprofitne organizacije, od vitalnog je značaja da je što više ljudi svesno da kompanija postoji te da znaju koje su njene osnovne delatnosti. On predstavlja kompaniju prema klijentima i partnerima te stoga doprinosi imidžu i reputaciji iste.

Vizuelni identitet izražava strukturu kompanije, vizualizira njenu koherentnost, kao i odnose između njenih delova. Takođe, vizuelni identitet kompanije ima značajnu ulogu na poistovjećivanju zaposlenih sa njom ili njenim sektorom u kojem su zaposleni. Identifikacija sebe kao dela kompanije u kojoj rade značajna je za zaposlene, te za njihovu produktivnost i lojalnost istoj.

brending

Kontakt

office@nvsolutions.rs

064/3-444-672

Smederevska Palanka, Carice Milice 6